Tag: Delphi

Orfey. Delfi məbədi

Zamanla bu qardaşlıq sistemi Romada korporasiyalarda və “Collegia”da özünü biruzə verməyə başladı.

9 Dəqiqəyə oxunur