Tag: Akhenaton

Musa Misir fironu Axenatonla eyni şəxs olub?

Bu iddialardan başqa, Musanın misirli memar Senenmut olduğunu iddia edənlər, yəhudilərin Misirdən

7 Dəqiqəyə oxunur