Çində az bilinən müsəlman azlıq: Salarlar
Tədqiq və Tətöbbə

Çində az bilinən müsəlman azlıq: Salarlar

Dünya türkmənləri içərisində bəlkə də ən az bilinən bir toplum var. Söhbət Salarlardan (Çin türkmənləri) gedir.

Qaşqarlı Mahmudun “Divan-i Lüğəti’t-Türk”: “…. beşincisi: “صاَلغُر Salqur”lardır. Salarlar, Oğuzların Salqur boyundandır. Yuan xanədanı zamanında XIV və XVəsrlərdə Səmərqənd və Turfandan köç etmiş Oğuzların tibetlilər, Xan ulusu və Huilər ilə qarışaraq günümüzə qədər gəldikləri düşünülməkdədir.

Salarlar Çinin 56 etnik qrupundan biridir. 1750-ci ildən islam dini qəbul ediblər. Nəqşibəndilik təriqətinin iki əsas qolundan biri olan Ağtaqlığlığın  (Afakiyyə) salarlar və huilərin dini dünya görüşlərinin formalaşmasında müstəsna rolu olub.

Salarların sayı 2000-ci il siyahıya alınmasına görə, 104.503 nəfər olub. Əhalinin əksəriyyəti Çinqay əyalətində, Şunhua Salar Muxtar vilayətində, Hualunq Hui Muxtar vilayətində, Qansu əyalətində, Jişişan Baoan Donqşianq və Salar Muxtar vilayətində, Şincan Uyğur muxtar vilayətində və İli Qazax muxtar vilayəti kimi bölgələrdə yaşamaqdadır. Salarlar özlərinə Tujue/Türk deyirlər.

Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və maldarlıqdır. Cəmiyyətdə kişi və qadın bərabərliyinə ciddi şəkildə əməl olunur. Kişilərlə yanaşı qadınlar da hərbi xidmətə gedirlər.