Yeni şəxsiyyət tipləri
Yaşam

Yeni şəxsiyyət tipləri

ABŞ-ın Şimal-Qərb Universitetinin mütəxəsisləri 1.5 milyon nəfər insanın iştirakı ilə yeni bir təcrübə aparıblar. Təcrübə nəticəsində dörd insan tipi müəyyənləşdiriblər.

Birinci tip – “adi” (average) tipdir. Bu tipin xarakterik cəhəti yüksək nevrotizm və yeniliyə aşağı səviyyədə açıqlıqla müşayiət olunur. İkinci tip – “qapalı” (reserved) tipdir. Bu tip aşağı dərəcəli nevrotizm və ətrafa açıqlığı ilə xarakterizə olunur. Üçüncü tip – “eqosentrik” (self-centered) tipdir. Bu tipə uyğun insanlarda ekstraversiya (Ekstravertlər başqaları ilə ünsiyyətə həvəsli, diqqət mərkəzində olmağı, ictimai tədbirlərdə iştirakı, qrup daxilində fəaliyyəti xoşlayan şəxslərdir) yüksək səviyyədə, qalan cəhətlər isə aşağı dərəcədə olur. Dördüncü tip isə – “rol model”dir. Belə insanlarda nevrotizm aşağı səviyyədə, qalan bütün şeylər isə yüksək səviyyədə olur.
Alimlər qeyd edir ki, qadınlar daha çox “rol model”ə uyğun gəlir.

Vokrugsveta.ru