Xristian-yəhudi münasibətləri kontekstində “Getto̶...
Tədqiq və Tətöbbə

Xristian-yəhudi münasibətləri kontekstində “Getto” anlayışı

Günümüzdə daha çox kənar məhəllələrdə, daha çox xaricilərin və azlıqların toplu şəkildə yaşadığı yerlərə “getto” (ghetto) deyilir. Bu anlayış Avropada meydana gəlsə də, bu gün ABŞ-da da çox rast gəlinir və özündə daha çox irqçiliyi ehtiva edir.

“Getto” anlayışı orta əsrlərdə İtaliyada, Venesiyada meydana gəlib və yəhudilərin yaşadığı barıtxana adlı məhəlləyə verilən ad olub. Burada çox ağır və qorxunc şərtlər hakim idi. Yəhudilərə məhəllədən kənarda yaşamağa icazə yox idi. Məhəllə kənarına çıxan yəhudilər, axşam qarışan zaman öz məhəllələrinə dönməyə məcbur idilər. Hətta Strasburqda axşamlar onların öz məhəlləsinə dönməsi üçün Judenglocke adlandırılan zəng çalınırdı. “Getto” anlayışı zaman keçdikcə, II Dünya Müharibəsi zamanı “qaz kameraları” funksiyasını yerinə yetirməyə başladı.

Ümumiyyətlə, xristianlarla yəhudilər arasında həmişə gizli bir düşmənçilik olub. Bunun da köklərində Hz.İsanın guya yəhudilər tərəfindən Roma valisi Pilatusa satılması və onun çarmıxa çəkilməsi motivi durur.

Günümüzdə “getto”nun yəhudilərin kompakt yaşadığı məhəllələrə verilən anlamdan kənara çıxması, həmçinin mühacirlərin, qaçqınların, ABŞ-da əsasən, zəncilərin yaşadıqları məhəllələrə verilən ümumi ad olduğu qəbul olunur.

Tarih Komplo