Vuhan koronavirusu (2019-nCOV)
Yaşam

Vuhan koronavirusu (2019-nCOV)

Vuhan koronavirusu koronaviruslar ailəsinə aid tək zəncirli RNA virusdur. Digər koronavirus növü olan SARS ” Severe Acute Respiratory Syndrome – Şiddətli Kəskin Tənəffüs Sindromu” virusu ilə oxşar cəhətləri vardır (80-90%). SARS virusu 2003-cü ildə yayılmağa başladı və yoluxan hər 10 nəfər insandan 1-i həyatını itirdi.

Vuhan virusunun digər bir “qohumu” isə MERS (“Middle East Respiratory Syndrome – Yaxın Şərq Tənəffüs Sindiromu” virusudur. MERS virusu Ərəbsitanda dəvələrdən insanlara keçmişdi. Yoluxma zamanı hər 10 nəfərdən 4-ü həyatını itirmişdi.

Bu virus ailəsi daha çox heyvanlar aləmində rast gəlinir. Alfakoronaviruslar, Betakoronaviruslar, Gamakoronaviruslar ve Deltakoronaviruslar olarak 4 alt qrupa ayrılırlar. Viruslar daha çox növ içində yayılırlar. Lakin, bəzən heyvanlardan insanlara da keçə bilirlər. Əslində koronaviruslar nadir hallarda ölümcül olurlar. Ancaq, bəzən təkamül nəticəsində dəyişikliyə uğrayaraq ölümcül ola bilirlər. Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki Vuhan koronavirusu geni ilə yarasa geninin arasında 80%-ə qədər oxşarlıq var. Hələ ki peyvəndi yoxdur.

Virusun yayılma mərkəzi Çinin Vuhan şəhərində yerləşən bazar hesab olunur. Bazarda it, ilan, siçovullarla yanaşı virusun qaynaqlandığı yarasa əti də satılır.

Yaşıl Elm