Tot Hermes Trismegistus və onun qədim biliklər məktəbi
Tədqiq və Tətöbbə

Tot Hermes Trismegistus və onun qədim biliklər məktəbi

Tot Hermes Trismegistus (Thoth Hermes Trismegistus) və ya Merkuri (Trismegestus – Üçqat böyük anlamına gəlir) insan bədənli ibis (durnaya bənzər quş) başlı, başının üzərində aypara təsvir olunan qədim Misirin ay allahıdır. Onun simvolu qanadlı ilandır. O, müdriklik, hərf və zaman allahıdır. Lakin o, təkcə misirlilərə məlum deyildi. Şumerlər onu Ningizzida, yəhudilər, güman ki, Enox, skandinavlar Odin, tevtonlular Votan ilə assosiasiya edirdilər. Ola bilsin ki, hindlilərin Buddası da onunla eyniləşdirilirdi. İslamda isə sabilərin peyğəmbəri olan İdris ilə eyniləşdirilir. Xristianlıqda müqəddəs “üçlüyün” (ata, oğul və müqəddəs ruh) hermetizmdən gəldiyi düşünülür.

Tanrı olmazdan əvvəl Hermes, Misirin ilk filosofu və qədim biliklər məktəbinin banisi idi. O, 40-dan çox kitab (Zümrüd tableti, Tot və Müəqddəs Paymandr kitabı ) müəllifi olub.

A reconstruction of what the Emerald Tablet is believed to have looked like by the International Alchemy Guild.

Kitablarda tibbdən tutmuş, kimyaya, hüquqa, incəsənətə, musiqiyə, ritorikaya, magiyaya, fəlsəfəyə, coğrafiyaya, riyaziyyata, anatomiyaya və natiqlik sənətinə aid bilgilər toplanmışdı. Buddizm və xristianlığın formalaşmasına təsir göstərmişdir. 

Thoth, the ancient Egyptian god of wisdom, depicted with the body of a man, head of an ibis, and a crescent moon over his head.

Tot kitabı heroqliflə yazılıb, qızıl qutuda saxlanılır. Mistik biliklər məktəbi Karnaka Ustad Sənətkar Kral Məktəbi kimi də tanınır. III Tutmos tərəfindən əsası qoyulub. Ona inanılır ki, məktəbin əsasını qoyanlar Şumerdən gəliblər. Bu məktəb, həmçinin Ali Ağ Qardaşlıq kimi də tanınır.

 

Man holding the Shem-an-na, white powder

Petrie discovered a large quantity of pure white powder in a temple on top of Mount Sinai. ‘Ascent of the lower ranges of Mount Sinai’. Coloured lithograph by Louis Haghe after David Roberts, 1849.

Hermetizm ideyaları sonradan bir çox ezoterik və okkult cəmiyyətlərin də ana ideyasını təşkil etməyə başladı. Qızılgül və Xaç qardaşlığı (Rozenkreyserlər) öz məktəblərini Hermeslə bağlayırlar. Hansı ki, hermetizm masonluğun da əsasını təşkil edir.

Hermes Trismegistus (Thoth). Floor inlay in the Cathedral of Siena Russian, 1480s

Ancient Origins