Hərflərin nizamsız düzülüşü, yoxsa coğrafi ad?
Ordan-burdan, Tədqiq və Tətöbbə

Hərflərin nizamsız düzülüşü, yoxsa coğrafi ad?

Taumatafakatanqihanqakoauauotamateaturipukakapikimaunqahoronukupokaifenuakitanatahu – bu, heç də hərflərin kortəbii ardıcıllığından əmələ gəlmiş söz deyil, Yeni Zelandiyada hündürlüyü 305 metrədək olan təpədir (holm). Bu ad çox uzun olduğundan yerli maorilər onu tələffüz üçün rahat olsun deyə qısaldıb Taumata formasına salıblar.

Bu adın təxmini tərcüməsi belədir: “Böyük dizləri olan, dağlardan yuvarlanan, böyük qayaları udan və sevgilisi üçün fleyta ifa edən Tamateanın dayandığı təpənin zirvəsi.”

Bu sözün ingilis dilindəki versiyası 92 hərfdən ibarətdir. Hətta bu sözün 105 hərflik versiyası da mövcuddur.

Mənbə: İ-fakt.ru