Tarixin ən təhlükəli elm adamı – Tomas Midcli
Tədqiq və Tətöbbə

Tarixin ən təhlükəli elm adamı – Tomas Midcli

Dünya tarixində bir çox fəlakətlər yaşanıb: atom bombası, nüvə enerjisi, kütləvi qırğın silahlarının törətdiyi dəhşətlər və sairə…Lakin bunların bəlkə də heç biri Tomas Midcli (Thomas Midgley) kimi bəşəriyyətə zərər vurmayıb. Onun elmi çalışmalarının bəşəriyyətə vurduğu ziyan ölçüyə gəlməzdir. Güman ki, düşünəcəksiz, elmi çalışmalar dünya üçün nə qədər təhlükəli ola bilər ki? Lakin onun elmi araşdırmaları bu suala cavabdır.

Bəs nə edib, Tomas Midcli? O, qurğuşunlu benzin (Qurğuşun tetra-etil) icad edir və bundan bir çox yerdə istifadə edilməyə başlanılır. Lakin bildiyimiz kimi, qurğuşun insan orqanizmi üçün həddən artıq ziyanlı olduğundan, bu fabrik və zavodlarda işləyən fəhlələrdə tezliklə korluq, yuxusuzluq böyrək çatışmamazlığı, xərçəng kimi xəstəliklər meydana gəlməyə başlayır. Ölüm halları getdikcə çoxalır. Nəhayət, hökumət bu zavod və fabrikləri bağlamağa qərar verir. 

Lakin onun bu icadı təhlükə saçmaqda davam edir. Ozon qatının məhv olmasında onun icadı “müstəsna” rol oynamağa başlayır. O, bu dəfə dezodorantlarda, soyuducularda istifadə edilən xloroflorokarbonu (CFC) icad edir. Yalnız 70-ci illərdə bu maddə qadağan olunur.

Tomasın son icadı isə sadəcə öz sonunu hazırlayır.
Onun ölümü də bir xeyli maraqlı olub. Qurğuşun zəhərlənməsindən 51 yaşında yatağa düşür. Yataqdan qalxa bilmək üçün bir qurğu hazırlayır. Lakin bu qurğu 55 yaşında onun sonu olur. Belə ki, ayağa qalxmağa çalışarkən, qurğunun ipi onu boğur.

AllThatsİnteresting.com