Şumer panteonu: müqəddəs yeddilik
Tədqiq və Tətöbbə

Şumer panteonu: müqəddəs yeddilik

An: cənnətin ağası

Şumer panteonunun ən əsas tanrısı An (Akkadlılara görə isə Anu) idi. O, səma allahı olaraq, həm də cənnətin ağası hesab edilirdi.

Sumerian male worshipper, 2750-2600 BC

Enlil: şumerlərin ikinci ən böyük tanrısı

Panteonda ikinci pillədə hava, külək və tufan allahı Enlil dururdu. O, An ilə Kinin övladı idi. Atası öləndən sonra o, tanrıların rəhbəri funksiyasını yerinə yetirməyə başlayır. Onu bəzən tanrıların yaradıcısı da hesab edirlər.

Enki: insanın yaradıcısı

Akkadlılar və babillilər onu Ea adlandırır. O, müdriklik və magiya tanrısı, eyni zamanda insan nəslinin yaradıcısı idi.

Image of the Sumerian god Enki. Modern reproduction of a detail of the Adda seal

İnanna: əsas tanrıça

Assuriyalılar və babillilər ona İştar deyirdilər. Cinsəllik, ehtiras, sevgi və müharibə tanrıçası idi.

“Queen of the Night” relief. The depicted figure could be an aspect of the goddess Ishtar (Sumerian: Inanna) Mesopotamian goddess of sexual love and war.

Şumer yeddiliyi

Şumer panteonunun əsas tanrıları olan An, Enlil, Enki və İnannadan başqa, daha üç tanrı da vardı. 

Onlardan biri günəş və ədalət tanrısı Utu idi. O, İnannanın əkiz qardaşı idi.

Digər tanrıça – Ana ilahə – Ninhursaq idi. Eyni zamanda o, bolluq, təbiət və yaşam tanrısı idi. Əlavə olaraq, Ninhursaq, qadınların və uşaqların, xüsusilə də, hamilə qadınların və kiçik yaşlı uşaqların himayədarı idi.

Yeddilikdə sonuncu tanrı ay və müdriklik tanrısı Nanna idi. Bəzən o, İnannanın atası hesab olunurdu.

Sumerian Chaos Monster and Sun God

Ancient Origins