Şəkillərə görə dəqiq yaşı təyin etmək mümkündürmü?...
Ordan-burdan

Şəkillərə görə dəqiq yaşı təyin etmək mümkündürmü?

Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels və Qərbi Sidney Universitetlərinin mütəxəsisləri bu məsələni araşdırıblar.

İki qrupa ayrılmış könüllülərə Avstraliya pasport ofisindən götürülmüş dörd min şəkil təqdim olunub. Bu şəkillərin bəziləri yaşlılıq əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün  fotoredaktor proqramı vasitəsilə redaktə olunmuşdu.

Təcrübə göstərdi ki, insanlar şəkilləri qiymətləndirərkən çoxlu səhvlər buraxırlar. Könüllülərin, demək olar ki, yarısı təxminən səkkiz il yanlış etdilər – ya real yaşdan yuxarı, ya da aşağı… Yəni yaşlı adamların şəkillərinə baxaraq, onun bir neçə yaş cavan olduğunu, əksinə, cavan adamların şəkillərinə baxaraq, yaşlı olduğunu qeyd etdilər.

Vokrugsveta.ru