Qədim Romada moda: toqa və stola…
ART

Qədim Romada moda: toqa və stola…

Qədim Romada geyimlər haqqında danışarkən, ilk növbədə toqa və stolanın adını qeyd etmək lazımdır.

Toqa kişilərin geydiyi ağ parçadan ibarət geyim formasıdır. Bu geyimdən əvvəllər qadınlar da istifadə edirdi. Lakin sonradan qadınların toqa geyməyi yaxşı qarşılanmadı və yalnız fahişələr bu geyimdən istifadə etdilər. Toqanın mənşəyinin etrusklarla bağlı olması barədə fikirlər mövcuddur. Toqanın müxtəlif formaları vardı:

Toga pura – hər bir Roma vətəndaşı geyə bilərdi.

Toga praetexta – kənarları qırmızı və tünd bənövşəyi olub, magistrlər, azad doğulmuş gənclər və kahinlər tərəfindən istifadə olunurdu.

Toga pulla – qara parçadan hazırlanırdı və matəm günlərində geyilirdi.

Toga candida – Bu, toga pura ilə eyni idi. Yalnız fərq o idi ki, üzəri təbaşirlə ağardılmışdı. İşə qəbul olunmaq üçün namizədlər tərəfindən geyilirdi.

Toga trabea – tünd bənövşəyi kənarları vardı və elit təbəqə tərəfindən geyilirdi.

Toga picta – ən gözəl toqa növü idi. Əsasən, zəfər qazanmış generallar və magistrlər tərəfindən geyilirdi.

Stola da, prinspicə toqa ilə eyni idi, yalnız uzun bir ətək əlavə olunmuşdu.

Libre.az