Öz-özünə danışmaq psixiki pozğunluğun əlamətidirmi?...
Yaşam

Öz-özünə danışmaq psixiki pozğunluğun əlamətidirmi?

Bir çox sağlam insanlar öz-özü ilə danışır. Deyilənə görə, bu, ağır məsələlərin həlli prosesinə müsbət təsir göstərir. Bu “söhbət” heç bir cavab almamaq xarakteri daşıyır və adətən, replikalardan ibarət olur.

Lakin belə bir fikir də var ki, bu, psixiki pozğunluğun  – psixoz, hallüsinasiya, şəxsiyyətin ikiləşməsi və s. – ilkin işartılarıdır. Belə patoloji “söhbət”lər zamanı, sanki şəxsin qarşısında gözəgörünməz həmsöhbəti olur.

Belə simptomlar müşahidə olunduqda mütləq psixiatra müraciət etmək lazımdır.

Vokrugsveta.ru