“Mesopotamiyalı Şekspir” – Enheduanna
Tədqiq və Tətöbbə

“Mesopotamiyalı Şekspir” – Enheduanna

Antik dünyada çox az qadın olub ki, adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırsın. Onlardan biri, daha doğrusu, birincisi Akkad kralı Böyük Sarqonun qızı Enheduanna (E.ə. 2285-2250) idi. Atasından fərqli olaraq, onun haqqında bizə çox az şey məlumdur. Onu təsadüfi deyil ki, “Şumer ədəbiyyatının Şekspiri” adlandırırlar. Bəzi tarixçilər isə onu həmçinin tarixdə ilk ədəbi əsərin (“İnannanın vəsfi”) müəllifi, eyni zamanda, ilk feminist adlandırırlar.

Enheduanna adının mənası “An allahının ali kahini” mənasını verir və bu ada layiq görülmüş ilk qadın, ilk kral qızı idi. O, Ay tanrısı Nannarın həyat yoldaşı olub. Ola bilər ki, onun əsl adı başqa olub, amma “Enheduanna” adını ona Yel Universitetinin professoru Uilyam Volfqanq Hallo (William Wolfgang Hallo) verib.

 

 

 

 

 

 

 

 

All Mesopotamia