London polisi niyə “Skotlend-Yard” adlanır?
Ordan-burdan

London polisi niyə “Skotlend-Yard” adlanır?

“Skotlend-Yard” sözünün (“Scotland-Yard” – “Şotlandiya həyəti”) tarixi orta əsrlərə gedib çıxır. X əsrdə İngiltərə kralı Sülhsevər I Edqar (943-975) Şotlandiya kralı II Kennetə (954-995) Londonda Vestminster sarayı da daxil olmaqla, bir ərazi hədiyyə edir ki, o, burada hər il ingilis kralının hüzuruna gəlmək üçün bir saray tikdirsin. Bu ərazi Şotlandiyanın ərazisi hesab olunacaqdı. Ənənəyə bütün şotland krallarının dövründə əməl olundu. 1603-cü ildə ingilis taxt-tacına şotland sülaləsi olan Stüartlar çıxdıqdan sonra isə bu ənənə unuduldu və o vaxtdan “Skotlend-Yard” öz siyasi əhəmiyyətini itirdi.

Saray iki hissəyə ayrıldı. “Böyük Skotlend-Yard” və “Orta Skotlend-Yard”. Bunlardan hökumət binaları kimi istifadə olunmağa başlanıldı.

1829-cu ildə Londonda daxili işlər naziri Robert Pil (1788-1850) tərəfindən Polis xidmətinin əsası qoyuldu. Xidmətin binası kimi isə bu saraydan istifadə olunmağa başlandı. Polis xidmətinin fəaliyyətinin ilk illəri çoxlu çətinliklərlə yadda qaldı. Belə ki, professional mütəxəsislərin yoxluğu səbəbilə, demək olar ki, hər kəs “oğru ovuna” çıxırdı. Yaxalanmış cinayətkarların cinayəti sübuta yetiriləndən sonra isə onu tutan şəxslərə müəyyən məbləğdə qanorar verilirdi.

“Skotlend-Yard”ın ilk professionallarından biri, Çarlz Dikkensin yaxın dostu, müfəttiş Çarlz Frederik Fild (1805-1874) olub. O, yazıçının “Soyuq ev” romanındakı Bakket obrazının prototipi idi.

Bu gün “Skotlend-Yard” nəinki İngiltərənin, eləcə də, dünyanın ən böyük polis idarələrindən biridir. Burada 30000 min insan çalışır.

Vokrugsveta.ru