“Kitabi Dədə Qorqud”un üçüncü nüsxəsi tapıldı...
Tədqiq və Tətöbbə

“Kitabi Dədə Qorqud”un üçüncü nüsxəsi tapıldı

Bu xəbəri Ege Universiteti Türk Dünyası Araşdırmalar İnstitutunun professoru, doktor Metin Ekici bildirib.

Qeyd edək ki, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının elm dünyasına iki nüsxəsi – Drezden və Vatikan nüsxələri məlumdur. Bunlar təxminən XV əsrdə yazıya alınıb. Amma Qazaxıstanın Manqışlaq bölgəsində araşdırmalar zamanı əldə olunan üçüncü nüsxədəki hekayələrin XIV əsrdə yazılması güman edilir. Əgər bu iddia doğru olarsa, onun ən qədim “Dədə Qorqud” nüsxəsi olacağı şübhəsizdir.

Bu nüsxənin “Türkükstan nüsxəsi” adlandıracaqlarını deyən Metin Ekici, əsərin ta qədimlərdən, nəsillərdən-nəsillərə keçə-keçə bu günədək gəldiyini və bir alim tərəfindən saxlandığını qeyd edib.

Onu da qeyd edək ki, yeni tapılmış nüsxə 61 səhifədən ibarətdir və “Salur Qazanın yeddi başlı əjdahanı öldürməsi” boyu adlanır.

Karar.com