II Yelizavetanın soykökü kimə gedib çıxır?
Tədqiq və Tətöbbə

II Yelizavetanın soykökü kimə gedib çıxır?

Tarixçilər ve soykökü araşdırmaçıları  II Yelizavetanın 43 nəsil ailə şəcərəsini araşdırdıqdan sonra, onun İslamın qurucusu və peyğəmbəri Hz.Məhəmmədə dayandığını iddia edirlər. İlk iddia 1986-cı ildə Kral ailəsi tərəfindən qurulan Burke’s Peerage ilə ortaya çıxıb. Bir çox tarixçilər buna etiraz etsələr də, bu, orta əsrlər İspaniya şəcərə qeydləri və Misirin ən böyük müftisi Ali Qomaa tərəfindən doğrulanmaqdadır.

Əməvi Dövləti, Hz. Məhəmmədin ölümündən sonra qurulan bir ərəb dövləti idi, Qafqazdan İberiya yarımadasınadək – 15 milyon kv.km ərazini və 62 milyon nəfər (o dövr dünya əhalisinin 29%-i demək idi) əhalini özündə cəmləşdirirdi.

Al-Qasim, İspanyada bir bölgə olan və 1042-ci ildə ölümünədək Sevilyanın kökmdarı olub. 

Al-Qasimin Zaida adında bir qızı vardı. O, Almoravilərin təqibindən qurtulmaq üçün Roma papalığına sığındı və kral VI Alfonso ilə evlənərək, adını İzabella olaraq dəyişdirdi. Onların uşaqlarından, nəvələrindən sonra daha bir neçə nəsil keçdikdən sonra kraliça II Yelizaveta dünyaya gəldi. 

 SOY AĞACI BU ŞƏKİLDƏDİR :

Elizabeth II, Birleşmiş Krallığın Kraliçası – qızı
George VI, Birleşmiş Krallığın Kralı – oğlu
George V, Birleşmiş Krallığın Kralı – oğlu
Edward VII, Birleşmiş Krallığın Kralı – oğlu
Victoria, Birleşmiş Krallığın Kraliçası – qızı
Edward, Duke of Kent and Strathearn – oğlu
George III, Böyük Britaniya Kralı – oğlu
Frederick, Uels şahzadəsi – oğlu
George II, Böyük Britanya Kralı – oğlu
George I, Böyük Britanya Kralı – oğlu
Sophia, Hanoverin Seçilmişi – oğlu
Elizabeth of Bohemia – oğlu
James I/VI,  İngiltere, İrlanda & İskoç Kralı– oğlu
Mary, Şotlandiya Kraliçası – oğlu
James V, Şotlandiya Kralı – oğlu
Margaret Tudor – qızı
Elizabeth of York – qızı
Edward IV, İngiltərə Kralı – oğlu
Richard Plantagenet – oğlu
Richard of Conisburgh – oğlu
Isabella Perez of Castille – qızı
Maria Juana de Padilla – qızı
Maria Fernandez de Henestrosa – qızı
Aldonza Ramirez de Cifontes – qızı
Aldonza Gonsalez Giron – qızı
Sancha Rodriguez de Lara – qızı
Rodrigo Rodriguez de Lara – oğlu
Sancha Alfonsez – qızı
Zaida (İzabella) – qızı
Al-Mu’tamid ibn Abbad, Sevilya Kralı – oğlu
Abbad II al-Mu’tadid, Sevilya Kralı – oğlu
Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad, Sevilya kralı – oğlu
Ismail ibn Qarais – oğlu
Qarais ibn Abbad – oğlu
Abbad ibn Amr – oğlu
Amr ibn Aslan – oğlu
Aslan ibn Amr – oğlu
Amr ibn Itlaf – oğlu
Itlaf ibn Na’im – oğlu
Na’im II al-Lakhmi – oğlu
Na’im al-Lakhmi – oğlu
Zahra bint Husayn – qızı
Husayn ibn Hasan – oğlu
Hasan ibn Ali – Hz.Ali

TurkishNews.com