Ehtirasın xareoqrafiyası: Latın Amerikasının 8 rəqsi –...
ART, Ordan-burdan, Tədqiq və Tətöbbə

Ehtirasın xareoqrafiyası: Latın Amerikasının 8 rəqsi – TƏRCÜMƏ

 Latın Amerikası – musiqili və hərəkətli insanların yaşadığı məkandır. Uzaq qitənin sakinləri lap kiçik yaşlardan başlayaraq ideal bədən sahibi olurlar və rəqs etməyi çox gözəl bacarırlar. 

Salsa

GettyImages-171575004.jpg

Salsa – Kuba mənşəli, ispan və Afrika kültürlərinin qovuşmasından yaranmış alovlu rəqsdir. Musiqi stili qitənin bütün yerlərinə, hətta okeandan o tərəfə də yayılmışdır. Latın amerikalıların ifadəsinə görə, salsanı hiss etmədən öyrənmək mümkün deyil.

 

Baçata

GettyImages-140520976.jpg

Baçata — Domonikanda yaranmış seksual rəqsdir. Lirik melodiyanın və romantik mətnin sədaları altında cütlüklər intim hərəkərlərlə bir-birinə yaxın tərzdə rəqs edirlər. Dominikanlar demişkən, “partnyorunun bədəninə konsantrə ol və hər şey alınacaq.”

 

Merenqe

GettyImages-144100451.jpg

Merenqe — cəld rəqsdir, burada musiqi alətlərinin ritmini tutmaq vacibdir. Tambur və quira (yemiş qurusundan hazırlanmış musiqi aləti) ilə ritm tutulur. Rəqs XIX əsrdə yaranıb və yaşlı nəsil arasında daha populyardır. 

 

Reqqeton

GettyImages-102749623.jpg

Bütün Latın Amerikası rəqsləri seksualdır, reqqeton isə daha açıq janrdır. Burada qayda yoxdur, partnyorunu hərəkətlərinlə ehtirasın ən pik həddinə də çıxara bilərsən. 

 

Tanqo

GettyImages-521985321.jpg

Tanqo deyəndə Argentina yada düşür, amma buna baxmayaraq, ölkə əhalisinin heç də hamısı bu rəqsi o qədər də sevmir. Tanqo — ehtirasdır, reqqetondakı kimi olmasa da açıq janrdır. Tanqoda instinktlər deyil, hisslər hökmranlıq edir.

 

Samba

GettyImages-939014072.jpg

Samba – Braziliya rəqsidir, karnavalın rəmzidir. Parlaq qiyafətlər, ağ dişli təbəssümlər, alovlu bədənlər. Rəqs afrikan təsirinin güclü olduğu Bahiya ştatında yaranıb. Sambanın müxtəlif növləri vardır, hətta gecəqondularda yaşayanlar da onunla məşğul olur.

 

Kumbiya

1200px-Bailadores_de_cumbia.jpg

Folklor rəqsi olan kumbiya Kolumbiyanın sahilyanı ərazilərində yaranıb. Kumbiya fleyta, marakas, tamburin, həmçinin akkordeon və gitaranın müşayiəti ilə ifa edilir. 

 

Forro

14475261472_3b6ce2ee89-.jpg

Forro — braziliyalıların sevimli rəqsidir, akkordeon və gözəl sözlərlə ifa edilir. XX əsrin əvvəllərində forro braziliyalıların həyat tərzinin və məişətinin tərənnümü üçün ifadə edilirdi, lakin getdikcə buraya sevgi və kədər mövzuları da əlavə olundu.

 

Mənbə: Vokrugsveta.ru

İsmayıl Süleymanov