Dünyada ilk sayt
Ordan-burdan, Tədqiq və Tətöbbə, Yaşam

Dünyada ilk sayt

Məlum olduğu kimi, kompüter şəbəkələri hələ ötən əsrin 60-cı illərində ABŞ hərbi və dövlət dairələri arasında mövcud olan kabel və radio ötürücülərin əsasında yaradılmışdır. Bu gün istifadə etdiyimiz internet isə hələ mövcud deyildi. Onun ilk “əcdadı” ARPAnet adlanırdı. 1970-ci illərdə ARPAnet-in artıq 15 qovşağı vardı. 1971-ci ildə ilk elektron poçt yaradıldı, 1972-ci ildə isə @ simvolu meydana çıxdı. Rey Tomlinson ilk dəfə TENEX əməliyyat sistemi ilə işləyən poçt müştərisi yaratdı. İnternet isə 1983-cü ildə “dünyaya gəldi”, 1 yanvarda vahid protokol TCP/İP qəbul edildi. Lakin bu günkü anlamda internetdən söhbət gedə bilməzdi, www xidmətinin yaradılması üçün isə hələ yeddi-səkkiz il vardı.

İnsanlıq tarixində ilk sayt isə 1990-cı ilin mayında Nüvə Araşdırmaları üzrə Avropa Mərkəzinin (CERN) əməkdaşları Timoti Bernes-Li (O, bir il sonra HTTP protokolunu və vahid resurs ünvanını URL yaratdı) və Robert Kayo tərəfindən yaradıldı. Bu saytın adı info.cern.ch idi. Saytın URL-sı hələ də saxlanılır, lakin xatirə saytı kimi fəaliyyət göstərir. Saytın interfeysi çox sadə idi, heç bir qrafika, multmedia yox idi, yalnız mətn işləmək mümkün  idi. İlk qrafikalı brauzer Mosaic 1993-cü ildə yaranmışdır.