Bədən yaşınızı hesablayın
Yaşam

Bədən yaşınızı hesablayın

İngilis bilim adamları gerçək bədən yaşının insanın fiziki sağlıq göstəriciləri ilə hesablana biləcəyini düşünürlər.Yaşlanma uzmanı, professor Robert Weale bioloji yaşın təqvim yaşından daha çox ola biləcəyini qeyd edir. “Daily Mirror” qəzeti bioloji yaşın hesablanma testini yayımladı.

Cild elastikliyi:

Cild yaşlandıqca kollagen və elastin maddələr azalır və elastikliyini itirir. Əlinizin üzərindəki dərini çimdikləyər kimi tutub yuxarı dartın və bir dəqiqə bu şəkildə saxlayın. Dərini buraxdığınızda əvvəlki normal vəziyyətinə qayıtması üçün nə qədər zaman keçər?

1-2 saniyə – 30-lu yaşlar;

3-4 saniyə – 40-lı yaşlar;

5-10 saniyə – 50-li yaşlar;

11-30 saniyə – 60-lı yaşlar;

31-45 saniyə – 70-li yaşlar;

45 saniyədən yuxarı – 80-li yaşlar.

Reaksiya testi:

Reaksiya vermə sürəti yaşlandıqca azalır. Bunu ölçmək üçün yazı yazarkən istifadə etdiyiniz əlinizi açın və dostunuzdan əlinizdən yuxarıda 45 sm-lik bir xətkeş tutmağını xahiş edin. O, xətkeşi buraxarkən tutmağa çalışın. Tutduğunuz yer, nə qədər sürətli reaksiya verə bildiyinizi göstərəcək.

Xətkeşi tutduğunuz yer:

14 sm-ə qədərdirsə – 20-li yaşlar;

15-24 sm – 30-lu yaşlar;

25-29 sm – 40-lə yaşlar;

30-35 sm – 50-li yaşlar

40 sm və yuxarı – 60-lı yaşlar.

Əqli yaşlanma:

100-dən 0-dək yeddi-yeddi sayın. Nə qədər müddətə saya bilirsiniz?

25 saniyədən çoxdursa bu, əqli yaşlanmanın, zəifləmənin göstəricisidir. Müddət 20 saniyədən azdırsa, demək, 40 yaşın altındasız. Bu rəqəm 25 saniyədirsə, deməli, siz 40-60 yaşlar arasındasız.

Əmin olmaq üçün bir test daha edin. Bir dəqiqə içində ağlınıza neçə meyvə və tərəvəz adı gəlir? 60 yaşın altındakılar ən azı 15 ad tapa bilirlər.

Müvazinət testi:

Sağ ayağınızı 45 dərəcə maili halda tutaraq sol ayağınız üstündə durmağa çalışın. Əllərinizi də ombanızın üzərinə qoyaraq, gözlərinizi yumun. Müvazinətinizi itirib sağ ayağınızı yerə qoymadan nə qədər dura biləcəyinizi ölçün. Bu hərəkəti bir neçə dəqiqə fasilə ilə üç dəfə təkrarlayın və bu şəkildə ortalama nə qədər dura bildiyinizi hesablayın.

70 saniyədən çox – 20-li yaşlar;

60-69 saniyə – 30-lu yaşlar;

50-59 saniyə – 40-lı yaşlar;

40-49 saniyə – 50-li yaşlar;

30-39 saniyə – 60-lı yaşlar;

20-29 saniyə – 70-li yaşlar;

19 saniyədən az – 80-li yaşlar.

Göz bəbəyi boyu:

Göz bəbəyi yaşlandıqca kiçilir.Ancaq işıq da göz bəbəyinin kiçilməsinə səbəb olduğundan bu testi normal gün işığında etmək lazımdır. Göz bəbəyinizin çapı 4 mm-dirsə bioloji yaşınız 30, 20 mm-dirsə 60-dır.

Kornea (Buynuz təbəqəsi) testi:

Güzgüdə göz yuvarlağınıza baxın. Korneanızın çevrəsində bir ağ cizgi varmı? Bu cizginin uzun olması xolestrolunuzun yüksək olmasına dəlalət edə bilər. Səksənli yaşlara gəldiyinizdə kornea çevrəsindəki ağ cizgi tam bir dairə şəklini alır.