Anatoli Klyozov: “Azərbaycan əhalisi Qafqazın ən qədim...
Tədqiq və Tətöbbə

Anatoli Klyozov: “Azərbaycan əhalisi Qafqazın ən qədim xalqlarındandır…”

Rusiyanın populyar analitik internet kanalı olan “День ТВ”-də Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru, Harvard Universitetinin biokimya üzrə professoru Anatoli Alekseyeviç Klyosovun “DNT-geneologiya” mövzusunda müsahibəsi böyük maraq doğurub.

Veriliş “Qadağan olunmuş tarix: slavyanlar və türklər minilliklərin ortasında” adlanır.

O, Türklərin mənşəyi məsələsində Altay nəzəriyyəsinin yanlış olduğunu, linqvistlərin yanlış olaraq, türklərin yalnız Altaylardan gəldiyi qənaətinə gəldiklərini vurğulayır.O, daha sonra qeyd edir ki, türklərin dili daha qədimdir və o, Sibir xalqlarının, Qafqaz, Avropa, Asiya və Amerika xalqlarının dilləri ilə qohumdur.

Klyozovun fikrinə görə, şumer dili, eyni zamanda, elam dili türk dilləri ilə qohumdur. O, türk dillərinin 1500 illik tarixə malik olması fikrinə də qarşı çıxır və qeyd edir ki, bu cür yanaşma linqvistlərin yanlışıdır. Həmçinin Klyozov skiflərin İrandilli hesab olunmasına da qarşı çıxır və qeyd edir ki, skiflərin yaşadığı böyük areala heç vaxt irandilli tayfaların ayaqları dəyməyib. Bu cür yanaşmanı siyasi və sifarişlərin nəticəsi hesab edir.

Klyozov DNT-geneologiya tədqiqatlarının nəticəsində belə qənaətə gəlir ki, ermənilər əslində Türkiyə ərazisində yaşayan türklərlə oxşardırlar və qriqoryan məzhəbini qəbul etdikdən sonra etnik cəhətdən fərqlənməyə başlamışlar. “İnsanların dini icmalar şəklində bölünməsi, müasir xalqların yaranmasında müstəsna rol oynayır” – Klyozov qeyd edir.

Azərbaycan əhalisinin mənşəyindən danışarkən, Klyozov qeyd edir ki, əhalinin böyük hissəsi miqrasiya nəticəsində buralara gəlmişlər. İlk böyük axın 9-10 min əvvəl baş verib. İkinci axın 7-8 min il əvvəl (əsasən Şumerdən), üçüncü axın isə 4.5 min il əvvəl (Avropadan) baş verib və müasir azərbaycanlılar bu üç böyük axın nəticəsində formalaşıb. Klyozov, Azərbaycan əhalisinin Qafqazın ən qədim sakinlərindən biri olduğunu iddia etməklə yanaşı, onu da qeyd edir ki, azərbaycanlıların yarısından çoxunun haploqrupları Aralıq dənizi və Yaxın Şərq haploqrupları ilə eynilik təşkil edir.

“Lakin bu gün Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün əhalinin DNT analizini aparmaq gərəklidir. Bu, bizə buranın əhalisinin tam olaraq hansı mənşəyə malik olmasını bilməyimizə yardımçı olardı…”

 

Day.az