Alice 2.0 – “mükəmməl” insan projesi
Ordan-burdan

Alice 2.0 – “mükəmməl” insan projesi

İnsan... Mənbəyi hansı zamana dayandığı elm adamları tərəfindən ortaya çıxarılmağa çalışılan, dini kitablarda isə Hz. Adəmdən etibarən dünyada var olduğuna inanılan mükəmməl varlıq...

İnsanın keçmişi haqqında bilgilərin araşdırılması bir yana qalsın, keçmişdən günümüzədək dünya şərtlərinə adaptasiya olmaq üçün insan bədəni bir çox dəyişiklərə uğramışdır. Bu dəyişikliklər nəticəsində bəzi orqanlarımız həyat tərzimizə uyğun olaraq fəaliyyətini dayandırmışdır. Məsələn, Palmaris longus əzələsi, Darvin yumrusu, onurğanın qurtaracağındakı quyruq, üçüncü göz qapağı, apendisit və s.

İnsan bədəninin qüsurlu yaradıldığını iddia edən professor Alisa Roberts (Alice Roberts), öz bədəninin timsalında bu qüsurların, heyvanların üstün tərəflərinin hesabına mükəmmələşdirəcək bir layihəyə başlamağa qərar verdi və bu layihəni öz adına ithafən “Alice 2.0” adlandırdı. O, bu yolla superinsan yarada biləcəyini iddia edirdi. Bəli, bu, qulağa bir az qəribə gələ bilər, lakin bu gün dünyada insan oğlunun qüsurlu yaradıldığı fikrini ciddi şəkildə qəbul edən bir kəsim mövcuddur və bu tip ideyalar dəstəklənməkdədir.

Alisa Robertsin bu ideyasına ilk dəstək London Elm Muzeyindən gəldi. Muzeyin Xarici əlaqələr direktoru Rocer Hayfild (Roger Highfield) “Alice 2.0” projesinə açıq dəstəyini ifadə etdi.

Layihə 2012-ci ildə start götürdü və Alisa Robertsin mükəmməl insan yaratmaq üçün cəmi 3 ay zamanı vardı. Bu 3 ay ərzində o, heyvanların ən güclü tərəflərini araşdıracaq və onu insanların ən zəif yerlərinə transformasiya edəcəkdi. Və bütün bunları öz bədəninin maketi üzərində həyata keçirəcəkdi. Lakin bu işdə o, tək deyildi. Ən güclü anatomistlər, qrafik dizaynerlər ona yardımçı olacaqdılar.

Belə şəxslərdən biri anatomiya sənətçisi Skot İton (Scot Eaton) idi. O, 100-dən çox kamera ilə əhatələnmiş bir platformada, 3 fərqli boyutda professorun fotolarını çəkdi. Ardından, xəstəxanada MR və rentgenlə professorun bədəni detallı şəkildə analiz edildi. Bu analizlərin nəticəsində onun bədənində olan ilk qüsurlar ortaya çıxdı – onurğasında disk sürüşməsi…

Şimpanze onurğası

On milyonlarla il öncə meymunların onurğası maili idi. Evolyuasiya nəticəsində onların bədənləri böyüdü, dikəldi, iki ayaq üstündə gəzməyə başladılar. 7 milyon il öncə isə, babalarımız ağaca dırmanmaqdan iki ayaq üstə yeriməyə keçdi. Şimpanzelərin onurğası bizimkindən daha düzdür.

Artıq yeni mükəmməl insan üçün ilk element hazırdır – şimpanze onurğası…

Dəvəquşu ayaqları

Evrimlə əlaqədar olaraq, ulu babalarımız dörd ayaqdan iki ayaqlı hərəkətə keçdiyinə görə, bədənin bütün ağırlığı dizlərin üzərinə düşməyə başladı. Bədən çəkisi artıqdca və insan qocaldıqca dizlər bədəni saxlamaqda müəyyən çətinliklər çəkməyə başladı. 45 yaşdan sonra 20%, 70 yaşdan sonra isə 25% insanda qığırdaq touması zərər görür və nəticəsində kirəclənmə problemi yaşanır.

Dəvəquşularda isə ayaqlar bədənin mərkəzinə yaxın olduğundan hərəkəti, xüsusilə sürətli hərəkəti asanlaşdırır.

Mükəmməl insan üçün növbəti orqan dəyişimi artıq hazırdır – dəvəquşu ayaqları…Düzdür, bu, yeni insan üçün dırmanmaq qabiliyyətini sıfıra endirsə də, sürətli hərəkəti təmin edəcəkdi.

İt ürəyi

Ürək əzələlərimiz ən fəal əzələdir və digər əzələlərdən fərqli olaraq, heç yorulmur. 90 yaşına qədər insane ürəyi dörd milyard dəfə döyünür. Düzdür, bunu bir çoxumuz görəcək qədər yaşamırıq…

Kardioloq Aleks Layona (Alex Lyon) görə ürəyin ən böyük problem, ona oksigen pompalayan arteriya damarlarıdır. Bu damarların tıxanması ürək krizinə səbəb olur.

İtlərdə isə ürək-damar sistemi daha mükəmməldir. Belə ki, ürəyə qanı pompalayan damarlar, kollateral adlanan tonlarla incə damarlar vasitəsilə bağlantı qurur.

İnsan ürəyini it ürəyi ilə dəyişdirmək, bir çox dəyişikliklərin olmasını labüd edir. Xüsusilə də, ayaq damarlarını…Bəs bu damarların divarlarına əzələlər yerləşdirsələr necə olardı? Onlar divarlara iki qapaqcıq və pompa qoyaraq, damarlarda əlavə kiçik ürəklər yaratmış oldular. Modelin skarpa üçbucağına əlavə etdilər bunları…

Kenquru kisəsi

Professorun qarın bölgəsindəki yırtıq, vücudunun təbii bir hadisəni  – hamiləliyi yaşamasının nəticəsi idi. Ölümcül olmasa da, rahatsız edici və bəzən də ağrılı olurdu. Ümumiyyətlə, göbək yırtığı hamiləlikdə tez-tez rast gəlinən haldır.

Professor öz bədəninin modelinə kenquru kisəsini əlavə edir. Bununla bərabər, döşlərindən də imtina etməli olur. Çünki məmələr kisəyə yaxın olmalı idi. Bu, doğuşu asanlaşdırsa da, görünür, ortaya çıxan görüntü professor o qədər də məmnun etməmişdi.

Quşların tənəffüs sistemi

Yemək borusu ilə tənəffüs borusunun bir udlaqda birləşməsi tənəffüs sistemimizin ən pis qüsurlarındandır. Bəzən yemək yeyərkən, yeməyin nəfəs borusuna düşməsi boğulmağımıza belə səbəb ola bilər. Ən yaxşısı, yemək borusu ilə nəfəs borusunu ayırmaqdır.

Bayquş – osminoq qarışımı gözlər

Professor osminoqların göz anatomiyalarını kopiyalayır və bayquşlardakı kimi göz bəbəklərini görüş bucağını genişləndirir.

Pişik qulağı

Pişiklərdə olduğu kimi böyük, qıvraq qulaqlara sahib olmaq səsləri daha yaxşı duymağa yardımçı ola biləcəyini düşünürdü professor…

Qurbağa dərisi

Özəlliklə açıq açıq dərili insanlar günəş yanmalarına və dəri xərçənginə meylli olurlar. Tünd rəngli dəriyə sahib olsaq isə, aşağı səviyyəli günəş işığında D vitaminini daha yaxşı ürətən açıq rəngli dərinin üstünlüklərindən mhrum olarıq anlamına gəlir.

Dəyişən rəngə malik dəriyə sahib olmaq yaxşı fikir kimi görünür professora. Qurbağalar tam bu anatomiyaya sahibdirlər. Bəzən cütləşmək, bəzən də gizlənmək üçün dəri dəyişdirirlər.

Bütün işlər yekunlaşdıqdan sonra model London Elm Muzeyində nümayiş etdirildi. Professor Alisa Roberts, bu “mükəmməllikdən” o qədər də xoşhal olmamışdı. O, etiraf edirdi ki, “mükəmməlliyi” yaxalamağa çalışdıqca, insan bədənindən nəyisə ixtisar etməli olurdu. Bu da bir tərəfdən güclü cəhət əlavə edirdisə də, digər tərəfdən ciddi məhrumiyyət ortaya çıxarırdı.

Doğrudan da, insan bədəni qüsursuz bir şəkildə yaradılıb və tam bir sistem kimi çalışır. İnsan oğlu özünü nə qədər qüsurlu görsə də, heç zaman özü kimi mükəmməl varlqıdan daha mükəmməlini yarada bilməz.