Lilit: Adəmin həyat yoldaşı, yoxsa şeytani tanrıça?
Tədqiq və Tətöbbə

Lilit: Adəmin həyat yoldaşı, yoxsa şeytani tanrıça?

Lilit, Babil mətnlərində hamilə qadınlara və uşaqlara hücum edən qanadlı qadın şeytan kimi yad edilir. Bu əfsanə Babildən Anadoluya, Suriyaya, Misirə, İsrailə və Yunanıstana yayılmışdır. Gecə varlıqları siyahısında Lilitə Bibliyada da (İşayya 34:14) rast gəlmək olar.

Lilit kim idi? Adəmin ilk həyat yoldaşı, yoxsa şeytani tanrıça? Bu barədə Bibliyada “Yaradılış” 1:27 və 2:21-22-də iki fərqli hekayə nəql edilir.

Professor Canet Hou Qeyns (Janet Howe Gaines) 2001-ci ildə “Bibliya şərhləri”ndə yer almış “Lilit” adlı məqaləsində qeyd edir ki, Tanrı qadını iki dəfə yaratdı – bir dəfə kişi ilə birlikdə, bir dəfə isə kişi tərəfində… Demək, iki fərqli qadın varmış. Bu baxımdan demək olar ki, Adəm yaradılan zaman, müstəqil olaraq bir qadın da yaradılmışdı ki, bu da Lilit idi. Həvva isə sonradan xəlq edilib. (Yaradılış 1:27)

“Ben Siranın hekayələri”ndə nəql edilir ki, Tanrı Liliti də Adəmlə eyni vaxtda torpaqdan yaratdı. Lakin onlar arasından tezliklə mübarizə başladı. Çünki Adəm həmişə yuxarıda olmaq istəyirdi ki, Lilit də bununla razı deyildi. Bu mübarizənin sonunda Lilit göylərə qalxır və cənnəti tərk edir. Onun dalınca üç mələk – Snvi, Snsvi və Smnqlof – göndərilsə də, onu geri qaytarmaq mümkün olmur. Lilit hamilə qadınlara və yeni doğulmuş körpələrə ətər yetirəcəyinə söz verir. O zamandan Lilit, yeni doğulmuş körpə kişi idisə səkkiz gün, qadın idisə iyirmi gün ərzində ona hakim olurdu. O vaxtdan bəri belə bir adət hökm sürür ki, yeni doğulmuş oğlan uşağını səkkiz gün ərzində diqqətlə hifz edirlər.

Libre.az

Comments are off this post!