Yeddi qəribə bayraq
Ordan-burdan

Yeddi qəribə bayraq

Paylaşmaq

Butan

Butanın indiki bayrağı 1972-ci ildə qəbul olunub. Bayraqdakı zəfəran rəngi hakimiyyətin gücünü simvolizə edir. Burada milli kişi geyim formasını tamamlayan ənənəvi ipək şərfin elementləri gizli şəkildə saxlanılır. Şərfin rəngi onu geyənlərin mənsəbinə uyğun olaraq dəyişir. Belə ki, zəfəran rəngli şərfi yalnız kral və ölkənin ali dini rəhbəri daşıya bilər.

Flag_of_Bhutan.png 

Narıncı rəng isə buddizmi simvolizə edir, hansı ki, buddist rahiblərin geyimləri də bu rəngdədir. Hər iki rəng bərabər tərəfli düzbucaqlı üçbucaq formasında təsvir olunub. Ortadakı əjdaha təsviri də milli rəmzdir, Tibet mənbələrində ölkənin adına  – “əjdaha torpağı”na işarə edir. Əjdahanın ağ rəngi, ölkə əhalisinin davranış və niyyətinin təmizliyinin, paklığının simvoludur. Təsvir olunan əjdaha Butanın müdafiəsinə qalxır və buna görə də qəzəbli görünür.

Qəribədir ki, sarı rəng və əjdaha rəsmli bayraqlar qədim Çin dövlətlərində də mövcud olub. Lakin onların bayraqlarında təsvir olunan əjdahalar dörd dırnaqlı idilər. Butan bayrağındakı əjdaha isə üç dırnaqlı təsvir olunub.

Papua-Yeni Qvineya

Papua-Yeni Qvineya bayrağının müəllifi 15 yaşlı məktəbli Syuzen Xarexo Karikedir. Rəsmi şəkildə 1971-ci ildə bayraq kimi qəbul olunub. Bayrağın rəngi və rəsmlər ölkənin müstəmləkə keçmişini xatırladır. Belə ki, XIX-XX əsrlərdə ölkənin ərazisinin böyük hissəsi Almaniya imperiyasına tabe idi. Ona görə də, bayraqdakı qırmızı və qara rənglər alman imperializminin simvoludur.

Flag_of_Papua_New_Guinea.png 

Ölkənin digər hissəsi Avstraliyaya aiddir. Bayraqdakı ulduzlar da onu simvolizə edir. Qızılı rəngli quş təsviri isə cənnət quşunu bildirir.

Кamboca

Ölkənin bayrağı 1948-ci ildən istifadə edilir. Bayraqda YUNESKO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına düşən Anqkor-Vat məbədi təsvir olunub. Kamboca Əfqanıstan, İspaniya və Portuqaliya ilə birlikdə yeganə ölkədir ki, bayraqlarında tikili təsvir olunub.

625px-Flag_of_Cambodia.png 

Göy rəng kral rəngidir və azadlığı, adətlərin irsiliyini və birliyi, qırmızı rəng isə xalqı simvolizə edir. Ağ rəngli məbəd buddizm və brahmanizm ilə bağlıdır və kainat, xalq, din və rəhbərin harmoniyasına işarə edir.

Şri-Lanka

Rəsmi olaraq, 1978-ci ildən istifadə edilir. Qızılı rəngli şir ölkə sakinlərini – sinqalları (sinqal – sanskritcə şir deməkdir) simvolizə edir. 

Flag_of_Sri_Lanka.png

Bayrağın sağ hissəsi XV-XIX əsrlərdə mövcud olmuş Kandi dövlətinin simvoludur. Şirin əlindəki qılınc, milli müstəqilliyi, şirin quyruğundakı səkkiz tük isə buddizmdə səkkiz yolunu simvolizə edir.

Kənarlardakı dörd yarpaq, müqəddəs paypul ağacının yarpaqlarıdır və buddizmin dörd vəziyyətini – mərhəmət, xoşxasiyyətliliyi sevmək, sevinc və soyuqqanlılığı bildirir.

Sol hissədəki yaşıl rəng müsəlman, narıncı rəng isə hinduist əhalinin rəmzidir. Bayrağın sarı çərçivəsi dini fərqliliyə rəğmən, əhalinin birliyini simvolizə edir. 

Qrenlandiya

Muxtariyyətin bayrağı 1985-ci ildən istifadə edilir. Müəllifi Tue Xristiansendir. O, 1970-ci illərin sonunadək adanın təhsil və mədəniyyət naziri olub. 

Flag_of_Greenland.png 

Bayrağın iki adı var: Erfalasorput — “bizim bayraq” və  Aappalaartoq — “qırmızı rəng”. Bu rəng adanın tabe olduğu Danimarkanın da bayrağında mövcuddur. 

Ağ rəng ölkənin 80%-ni əhatə edən buzlaqları bildirir. Dairənin qırmızı hissəsi fyordları, ağ hissəsi isə aysberqləri simvolizə edir. 

Mozambik

Ölkənin bayrağı 1983-cü ildə qəbul olunub. Bayraqda Kalaşnikov avtomatı təsvir olunub və ölkənin suverenliyinin qorunmasının rəmzidir.

Flag_of_Mozambique.png

Qırmızı rəng müstəqillik uğrunda müharibəni, yaşıl və sarı rəng varlılığı, bolluğu, qara rəng qitənin rəngini (demək olar ki, bütün Afrika ölkələrinin bayraqlarında var), ağ rəng isə sülh və ədaləti simvolizə edir.  Kitab təhsilin vacibliyini, toxa – istehsal və zəhmətsevərliyi, ağ ulduz isə beynəlmiləlçiliyi bildirir.

2005-ci ildə yeni bayraq yaradılması üçün müsabiqə elan olunsa da, hətta bu müsabiqənin qalibi bilinsə də, o vaxtdən bu yana bayraq dəyişdirilməmişdir.

Nepal

Nepal bayrağı dünyada yeganə bayraqdır ki, düzbucaqlı formada deyil. 1962-ci ildən istifadə edilir.

Qırmızı rəng rododendron bitkisinin rənginin, həmçinin cəsurluğun rəmzidir. Göy rəng sülh və harmoniyanı bildirir.

726px-Flag_of_Nepal.svg.png

Ay-ulduz simvolu Şah sülaləsinin, günəş isə Rana sülaləsinin rəmzidir. Bu sülalənin nümayəndəsi ölkənin baş naziridir. Üçbucaqlar Himalay dağlarını bildirir.

Vokrugsveta.ru