Aborigenlərin bilinməyən DNA-ya malik olduqları aşkar olunub...