Tənəffüs üzvləri xəstəliklərində müalicəvi bitkilər...
Yaşam

Tənəffüs üzvləri xəstəliklərində müalicəvi bitkilər

Paylaşmaq

Məlumdur  ki,  insan  bədənində  oksidləşmə  və  maddələrin  parçalanması  prosesləri  üçün  oksigen  lazımdır.  Bunun  sayəsində  enerji  yaranır  ki,  bu  enerji  hesabına  bədən  hüceyrələri  və  ayrı-ayrı  üzvlərimiz öz  işini  davam etdirir.  Digər tərəfdən  bədənimizdə parçalanmanın zərərli məhsulları  və zərərli qazları,   o   cümlədən  karbon   qazının   bədəndən  xaric   edilməsi  zərurəti  yaranır.  Bu  kimi  mürəkkəb  proseslərin  getməsində  əsas rolu tənəffüs üzvləri oynayır. Belə halda təsəvvür edin ki,  tənəffüs  üzvləri  xəstələnərsə  insan  bədənində  hansı  fəsadlar  yaranar.

Böyük bağayarpağı  

Bu bitki  geniş  yarpaqlı  sinirli  ot,  sinirli  yarpaq,  damarotu,  atoş  yarpağı,  atoşotu,  plantain  kimi  adlarla  da  tanınır.  Bağayarpağının ölkəmizdə  14-dən  artıq  növünə  təsadüf olunur  ki,  onun  bir  neçə  növündən,  o cümlədən  böyük yarpaqlı  bağayarpağından elmi təbabətdə və xalq təbabətində qədim vaxtlardan bəri istifadə olunmaqdadır.

Müalicə  məqsədilə  bitkinin  yarpaqlarından,  çiçək  və  toxumlarından   istifadə  edilir.   Bu  məqsədlə  xalq  təbabətində ondan  bəlğəmgətirici,  öksürək  və  boğmaca, ağciyər  astması (asma),  ağciyər tüberkülozu,  mədə-bağırsaq,  dəri  yaraları  və  s. xəstəiiklərin müalicəsində istifadə edilməkdədir.

İstifadə   olunduqda   qurudulmuş   və  nəmləşdirilmiş   bitki  hissələrindən  bir  xörək  qaşığı  götürüb  bir  stəkan  qaynar suda  dəmləyərək  və  ya  toz  halına  salımış  bitkidən  bir  çay qaşığı  götürərək  bir stəkan  su  ilə  gündə 2  dəfə yeməkdən  qabaq içmək olar.  Digər halda  isə bərabər miqdarda götürülmüş bağavarpağı,   zəncirotu   və   əməköməci   qarəşıqlarından   çay dəmləyib gün ərzində 2-3  dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə qabaq qurtum-qurtum  içilməsi  daha  məsləhət bilinir.  Çayı  şəkərsiz, şirnisiz içmək  lazırndır.

Sarıkök

Əsil  vətəni  Şərqi  Hindistan olmaqla, bu  tropik  bitki bir çox ölkələrdə  mədəni  halda becərilməkdədir.  Bu qiymətli  bitki  çoxdan bəri  xalq təbabətində və elmi  təbabətdə müxtəlif  xəstəliklərin  müalicəsində  şəfalı  bitki  kimi  işlədilməkdədir.

Sarıkök   həmçinin yaxşı  ədviyyat bitkisidir.  Ondan  xörəklərdə ədviyyat kimi  istifadə edilir.  Çox qədim vaxtlardan  bəri  kökündən  və  kökündən  alınan  ekstraktından   vərəm,   asma-bronxit,   qaraciyər,   mədə-bağırsaq, öd  kisəsi,  qanazlığı  kimi  xəstəliklərin  müalicəsində  müvəffəqiyyətlə        istifadə      olunmaqdadır Kökləri  qaynadılıb və ya buxara  verildikdən  sonra  qurudulub  bütün  və  ya  toz  halında  satışa  buraxılır.   Zəncəfilə  bənzər  dadı  və  xoş  iyi  vardır.

Sığırquyruğu

Sığırquyruğu  bir  çox  ölkələrdə,  o  cümlədən  ölkəmizdə yabanı halda aran, dağ və dağətəyi bölgələrdə geniş yayılmışdır.  Ona təpəliklərdə,  qumsal,  daşlıq və  düzən yerlərdə rast  gəlmək  olur.

Xalq  təbabəti  və elmi təbabətdə  Sığırquyruğunun çiçək və yarpaqlarından  istifadə olunur.  Bundan      başqa    ondan    paroşoq     və məlhəm   halında   yaraların   müalicəsində   də   istifadə   edilir.

Müalicə  üçün  yığılıb  qurudulmuş  çiçək  və  yarpaqlarından  toz halında bir çay qaşığı götürüb bir stəkan qaynar suda 5-10  dəqiqə zəif od üzərində dəmləyib səhər-axşam yeməkdən 20-30 dəqiqə qabaq çay kimi  içmək olar.  Digər halda toz halında bir çay qaşığı götürüb  su  ilə udmaq olar.

Zəfəran

Hələ çox qədim zamanlardan insanlar tərəfindən tanınan  bu  qiymətli  bitki  ətrinə  və  gözəl  rənginə  görə  ədviyyat olaraq işlədilmişdir.   Xalq təbabətində dərman  bitkisi  kimi  də  istifadə  edilməyə  başlamışdır.  Tarixi  mənbələrə görə bu, təxminən dörd min il bundan öncə baş vermişdir.

Xalq  təbabətində   zəfərandan   öskürək,   bronxit  və   asma xəstəliklərində      istifadə    edilməklə      bərabər      sinir,  mədə-bağırsaq,  bədəni  qüvvətləndirmək,  aybaşı  gecikmələrini  nizamlamaq  və  digər  xəstəliklərin  müalicəsində  də  faydalı  bitki kimi istifadə olunmaqdadır.  Müalicə məqsədilə çiçəyindən  kapsul  halında,  xörəklərə qatılıb yeyilməklə, zəfəranlı  şirə və  ya  şərbət  hazırlayıb  içməklə,  bütün  çiçək  və  yarpaqlarından  çay dəmləməsi kimi  istifadə edilə bilər.

Qoz və ya  Ceviz ağacı

Qoz  və  ya  ceviz  ağacı fəsiləsindən  olub  hündürlüyü  15-30  metr və  daha çox  olan  qollu-budaqlı,  uzun  ömürlü  ağac  bitkisidir.   Bu bitkinin bir neçə növü məlumdur. Növlərin hamısı demək olar ki, eyni dərəcədə əhəmiyyətli sayılır. Meyvəsinin  qidalı  ləpələrindən, meyvəüstü  yaşıl  qabığından  və  yarpaqlarından  xalq  təbabəti  və elmi  təbabətdə dərman kimi  istifadə edilir.

Müalicə  məqsədilə  qozun  yarpaqları  və  meyvosinin  yaşıl  qabıqlarından   alınan   dərmanlardan   qanın təmizlənməsində,  ishal   və  dizenteriyalı  xəstəliklərdə,   meyvəsinin  qidalı  yağlı  ləpəsindən  və  ondan  alınan  qoz  yağından  vərəm,  şəkər,  cinsi  zəiflik,  qəbizlik,  dəri yanıqları, beyin və sinir xəstəliklərində  istifadə edilir.  Ümumiyyətlə,  qozun hər dərdə dava olması  fikiri söylənilməkdədir.

Xalq  təbabətində  üyüdülmüş  qozla  bal  qarışığının   səhər-axşam yeməklərdən 20 dəqiqə qabaq bir xörək qaşığı götürüb bir stəkan su ilə udulması daha çox faydalı bilinir.

Tibb-dunyasi.com