25 ən böyük gizli cəmiyyət
Ordan-burdan

25 ən böyük gizli cəmiyyət

1. “Quru kəllə və sümüklər” cəmiyyəti (Skulls and Bones)

1832-ci ildə ABŞ-da Yel Universitetinin yuxarı kurs tələbələri tərəfindən, universitetin digər debat klublarına müqavimət məqsədilə yaradılıb. Amma adı çox vaxt dünya siyasətinə təsir göstərən bir gizli cəmiyyət kimi hallanır. Əlbəttə ki, bütün bunların hamısı konspirasiya nəzəriyyələridir.

2. Rozenkreyserlər (Rose and Croix)

Rozenkreyserlər, başqa adla, “Qızıl gül və Xaç” cəmiyyəti XVI-XVII əsrlərdə yaranmasına baxmayaraq, fəlsəfəsi daha qədimlərə – Qədim Misir Hermetizminə, qnostisizmə və yəhudi Kabbalizminə qədər uzanır. Bəzən cəmiyyətin yaranmasını XVI əsrdə yaşamış alman səyyah Kristian Rozenkreytsin adı ilə bağlayırlar. Amma başqa bir fikir isə “Rose and Croix” – Qızıl gül və Xaç – adından yarandığı iddiasıdır. Tarixdə ünlü rozenkreyserlər arasında İsaak Nyuton, Frensis Bekon və başqalarının adları çəkilir.
 

3. “Azadlıq oğulları” (The Sons of Liberty)

Şimali Amerikadakı Britaniya koloniyalarında ingilislərə qarşı yaradılmış gizli cəmiyyətdir. Onlar küçələr çıxır və vergilərin qaldırılmasına etirazlarını bildirir, eləcə də, kolonistlərin hüquqları uğrunda mübarizə aparırdılar. Onların həyata keçirdikləri ən məşhur fəaliyyət – “Boston çay dəstgahı”dır (1773).
 

4. Tule Cəmiyyəti (Thule Society)

Adının inisiallarının hərfi tərcüməsi – “Alman Qədimliyinin Öyrənilməsi Qrupu”dur, adını yunan mifologiyasına görə Şimalda mövcud olmuş dövlətin adından götürüb. Məqsədi – Birinci Dünya Müharibəsindəki yenilgidən sonra alman xalqının daha da güclənməsinə çalışmaq, təmiz alman (ari) qanına sahib insanların ölkədə yaşamasını təmin etmək idi. Cəmiyyətə üzv olmaq istəyən şəxslər, ilk öncə “İnam və sədaqət üçün qan bəyannaməsi” verməli idilər.

5. Sion Prioratlığı (The Priory of Sion)

 

Haqqında çoxlu əfsanələr dolaşmaqdadır. Tarixin ən qədim ordenlərindən biridir. 1099-cu ildə Godfrey de Bullion tərəfindən Sion dağında yaradıldığı iddia edilir. Deyilənə görə, Tamplier cəngavərləri, məhz, onların göstərişi və təlimatı ilə Müqəddəs torpaqlara, sırf qədim əlyazmaları tapmaq üçün göndərilib.

6. Şərq Tamplierləri Ordeni (Ordo Templi Orientis)

 

 

Bu qardaşlıq və dini cəmiyyət XX əsrin əvvəllərində yaradılıb. Fəlsəfəsinə və inisiasiya prosesinə görə masonluğa çox yaxındır.
 

7. Qızıl Qartal cəngavərləri (Knights of the Golden Eagle)

1873-cü ildə ABŞ-da Merilend ştatının Baltimor şəhərində yaradılıb. Öz fəallığının pik dövrünü 1900-cü ildə yaşayıb, 20 ştatda 20 mindən çox üzvü olub. II Dünya müharibəsi illərində isə fəaliyyəti zəifləyib və bir çox tarixçilər artıq bu cəmiyyətin fəaliyyət göstərmədiyini iddia edir.

8. Meşəçilər (Woodmen)

1883-cü ildə Cozef Kullen Rut (Joseph Cullen Root) tərəfindən yaradılmış qardaşlıq cəmiyyətidir. Dünya üzrə 845 min nəfərə yaxın üzvü var. Cəmiyyət üzvləri bir-birilərini “qonşu” adlandırırlar.

9. Mistik Kilsə Zadəganlarının Qədim Ərəb Ordeni (The Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine)

Əsasən, “Şrinlər” kimi tanınırlar və cəmiyyətin adının abbreviaturası  “A.A.O.N.M.S”dır. 1870-ci ildə yaradılıb. Masonluqla bağlılığlı vardır. Əsasən, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar.

10. Qırmızı Adam Mükəlləşmə Ordeni (The Improved Order of Red Men)

16 dekabr 1773-cü ildə “Azadlıq oğulları” cəmiyyətinin bir sıra üzvləri tərəfindən İngiltərədə monarxiya tiraniyasının ləğvi məqsədilə yaradılıb. 

11. Xeyriyyə Təhsil Bacılıq Cəmiyyəti (P.E.O. Sisterhood)

 

21 yanvar 1869-cu ildə yaradılmış qadın cəmiyyətidir. ABŞ və Kanadada 250 minə yaxın qadın üzvü vardır. Mənzil-qərargahları Ayovada yerləşir.

12. Masonluq (Freemasonry)

Dünyanın ən qədim və ən məşhur qardaşlıq cəmiyyətlərindən biri, bəlkə də birincisidir. Bəzi iddialara görə, tarixi qədim Misirə və Süleyman məbədinin tikintisinə getsə də, rəsmi yaranma tarixi 1717-ci il hesab olunur. Haqqında çoxlu mif və əfsanələr, konspirasiya nəzəriyyələri mövcuddur.

13. Sadiq Sığın Ordeni (The Loyal Order of Moose)

 

 

Castus Retbon (Justus H. Rathbone) tərəfindən ABŞ-da yaradılıb. O, Damon və Pifiya əfsanəsindən təsirlənərək bu cəmiyyətin əsasını qoyub. Üzvlər 18 yaşdan aşağı olmamalı, pis vərdişlərdən (qumarbazlıq, alkohol və s.) uzaq olmalıdırlar.

 

Katoliklərin və onların ailələrinin daxil olduğu böyük bir şəbəkədir. 1882-ci ildə yaradılıb. Bəzi ritualları masonluğa çox oxşardır. Hazırda dünyada 11 mindən çox üzvü var.

18. İlluminati 

Tarixin şahid olduğu ən məşhur cəmiyyətlərdən biridir. 1 may 1776-cı ildə Bavariyada professor Adam Veyshaupt tərəfindən yaradılıb. Cəmiyyətə elm adamları, professorlar, sənətkarlar, rəssamlar və s. daxil idi. Haqqında indi də ən çox söz-söhbət gəzən cəmiyyətdir. Dünyanı idarə edən bir güc kimi xarakterizə olunur. Halbuki, hazırda bu adda bir cəmiyyətin mövcudluğu sual altındadır.

19. Foresterlər Cəmiyyəti  (Forester Society)

Foresterlər Dostluq Cəmiyyəti, 1834-cü ildə Qədim Foresterlər Ordeni adı ilə təsis olunub. Gizli və mistik bir cəmiyyət olmasa da, 70 mindən çox üzvü olduğu bilinir.

20. Qızıl Sübh Hermetik Cəmiyyəti (Hermetic Order of the Golden Dawn)

Bu mistik orden XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Böyük Britaniyada çox aktiv olub. Teurgiya və insanın ruhi təkmilləşməsi yönündə çalışır.

21. Məftunedici Krallığın Peyğəmbərlər Örtüyü Mistik ordeni (The Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm)

 

 M.O.V.P.E.R. və ya “Mağara” bir masonik cəmiyyətdir. Serebral iflic olmuş uşaqlara yardım məqsədilə 501(c)3 milli yardım proqramı qəbul ediblər ki, bura da 1 milyon dollardan çox vəsait yığılıb.

22. Qızıl Xaç Birləşmiş Ordeni (United Order of the Golden Cross)