Çoxumuzun mənasını bilmədiyi simvollar
Ordan-burdan

Çoxumuzun mənasını bilmədiyi simvollar

Paylaşmaq

Blutuz (Bluetooth)

Bu adın mənşəyi X əsrdə Danimarka ilə Norveçi birləşdirərək, xristianlığın yayılmasını təmin edən kral I Harold Blåtandın (“Mavi diş”) adından götürülüb.

İşə salma düyməsi

Bu işarə ilə, demək olar ki, hər yerdə qarşılaşmaq olar. Hələ 40-cı illərdə mühəndislər 1 “yanılıdır”, 0 “sönülüdür” mənasını verən ikili sistemdən istifadə edirdilər. Son olaraq, sıfırla birin vəhdəti olan belə bir işarə ortaya çıxdı.

Ampersand ( & işarəsi)

Ampersand işarəsi latınca “et” birləşməsini, yəni “və” mənasını (inglis dilində “and”) bildirir. Bu işarə Qədim Romada yaradılıb. Siseronun şəxsi katibi olan Tiron məktubları daha tez yazmaq üçün öz sistemini yaradaraq onu “ tiron işarələri” adlandırıb. Vaxt keçdikcə “et” işarəsinin formasından bu simvol yaranıb.

“OK” işarəsi

Bir çox insanlar əl ilə göstərilən “O.K.” işarəsini “hərşey qaydasındadır” və ya “düzdür” mənasında başa düşürlər. Lakin o, həryerdə müsbət qəbul olunmur. Fransada belə hesab edirlər ki, bu işarə kimə yönləndirilibsə o, “sıfır” hesab olunur. Bu işarənin yaranması barədə bir neçə fikir mövcuddur:
Belə bir fikir var ki, ABŞ prezidenti Cekson qərar qəbul etdiyi zaman bu ifadəni işlədirdi. O, “all correct” birləşməsini alman tərzi ilə yazırdı: oll korrekt və yaxud qısa olaraq “O.K.”.

Digər bir fərziyyəyə görə “O.K.” “Mudra”dan başqa bir şey deyil. “Mudra” buddizmdə və induizmdə ritual hərəkətdir. Bu işarə təhsili bildirir.

Ürək işarəsi

Sevginin ürəkdə yaşamağına baxmayaraq hamı bilir ki, sevgi simvolu ilə real ürəyin heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin onun yaranması haqqında bir neçə fərziyyələr var:
Bir cüt qu quşu qarşı-qarşıya gələndə ürək forması yaranır. Bir çox xalqların mədəniyyətində bu quşlar sevgi simvolu hesab olunur.
Digər fərziyyəyə görə, bu simvol qadının yaradılışını bildirir. Bunun səbəbi isə onun qadın yanına oxşamasıdır.

Kişi və qadın simvolu

Bu, kişi (ucu ox kimi olan) və qadın (ucu xaç formasında olan) simvoludur. Kişi Marsın, qadın isə Veneranın rəmzidir.

İsa balığı (Jesus fish)

İsa balığı və ya Ίχθύς (İxtis) sözünün mənası belədir:

  • Iota (i)  Iēsous (Ἰησοῦς)-un ilk hərfidir, yunanca: “İsa”.
  • Chi (ch)  Christos (Χριστός)-un ilk hərfidir, 
  • Theta (th) Theou (Θεοῦ)-un ilk hərfidir, yunanca: “Allah”, 
  • Upsilon (y) (h)yios-un ilk hərfidir (Yἱός), yunanca: “Oğul”
  • Sigma (s) sōtēr (Σωτήρ), yunanca: “Xilaskar” 

Bəzən elə hesab edirlər ki, bu simvol qadın vajinasını simvolizə edir.

OMGvoice.com