Fatimə əl-Fəhri: dünyada ilk universitet quran qadın
Tədqiq və Tətöbbə

Fatimə əl-Fəhri: dünyada ilk universitet quran qadın

Paylaşmaq

Qadınlar insanlığın hər dönəmində güclərini və zəkalarını göstərməyi bacarmış, ancaq yenə də bir çox dönəmdə kişilərin hegemoniyasına məruz qalmışlar. Lakin zaman-zaman öz səslərini daha ucadan çıxaramağı da bacarırlar.

Bacarıqlı, güclü və ağıllı qadın olmağın isə heç bir irqi, dini  və ya milliyəti yoxdur. Bunu sübut edənlərdən biri də 859-cu ildə tarixdə ilk universitet olan və hələ mövcudluğunu sürdürən Karaviyyin Universitetini quran Fatimə əl-Fihridir.

Tunisli Fatimə əl-Fəhri, yaxşı təhsil almış və zəngin bir tacir qızı idi.

Ailəsi ilə birlikdə Kayrevandan Fəs şəhərinə (Mərakeş) köçmüşdür.

Fəsə gəldikdə o, bir cami və mədrəsə tikintisi üçün ianə etmişdir.

Mədrəsə daha sonra tarix, coğrafiya, astronomiya və tibb sahələrində təhsil verən universitetə çevrildi.

859-cu ildə qurulan bu universitet öz adını Fatimə və ailəsinin köçdüyü şəhərin adından – Karavayyindən götürmüşdür.


Bundan başqa, universitet UNESCO və Guinness’ə görə dünyanın dərəcə və akademik kredit verən ilk məktəbidir.

Fatimənin özünün də işlədiyi bu universitetdə dünyanın fərqli yerlərindən tələbələr gəlir və burada təhsil alırdılar.

II. Sylvester (999-1003) olaraq tanınan papa da bu universitetdə dərs deyib.

Qurulduğundan bu yana mövcudluğunu sürdürən universitet kitabxanası hələ də istifadə olunmaqdadır.

Bu kitabxanada 4 mindən çox nadir kitablar və əlyazmalar saxlanılır.


Bu nadir kitablar arasında İbn Xəldunun “Müqəddimə”si də var.

Popsugar.com