Dünyanın gəlmiş-keçmiş ən zəngin insanı – Mali kralı ...
Tədqiq və Tətöbbə

Dünyanın gəlmiş-keçmiş ən zəngin insanı – Mali kralı Mansa Musa

Paylaşmaq

Bu gün adları dillər əzbəri olan, milyardlarla dollar varidatı olan Bill Qeyts, Karlos Slim, Zukerberq kimi multi-milyonerlərin olduğu dünyamızda, tarixin gördüyü ən zəngin adamlar bunlar deyil.

Tarixdə gəlib-keçmiş ən zəngin insan, XIV sərdə yaşamış Mali kralı Mansa Musadır. Onun 400 milyard varidatının olduğu güman edilir.

Mansa (“ali rəhbər”) Musa və ya I Musa, Mali kralı olan atası, yeni torpaqlar axtarmaq üçün dənizlərə açılmış və bir daha geri qayıtmamış Faqa Layenin oğludur.

Mansa Musanın zənginliyinin səbəbi o zaman Malinin ticarət yollarının, cənubdakı qızıl, şimaldakı duz ticarəti yollarının mərkəzində yerləşməsidir. Bundan başqa, Fil Dişi kölə ticarəti də Malinin zənginləşməsinə təsir göstərirdi.

Mansa Musa səmimi dindar, xeyriyyəçi, elmə, mədəniyyətə önəm verən biri idi. O, Sudan torpaqlarının bir hissəsini öz ərazisinə qatdıqdan sonra, buradakı tələbələri Mərakeşə oxumaq üçün göndərmiş, öz ölkəsində önəmli elm mərkəzləri açmışdır. Ölkənin paytaxtı Tumbuktu o dövrün ən inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi.

O, 60 min adam və tonlarla qızıl ilə həcc ziyarətinə getməsi ilə də məşhurdur. Bu qızılları ehtiyacı olanlara paylamış, çox böyük hissəsini, o zaman iqtisadi çətinlik çəkən Misirə vermişdir ki, bunun sayəsində Misir dirçələ bilmişdi.
Onu bu əməli salehliyi bütün dünyaya, xüsusilə Avropa dövlətlərinə bəlli olmuş və demək olar ki, bu zamandan etibarən avroplalıların müstəmləkəçilik siyasətinin ilkin xımı qoyulmuşdu. Bütün xəritələrdə o, əlində qızıl tutmuş halda təsvir olunurdu.